Ahlussunnah Search Engine :

Loading

Saturday, September 4, 2010

Keutamaan menyegerakan berbuka puasa

Rasulullah bersabda,"Umat manusia ini akan tetap baik selama mereka menyegerakan buka puasa"(hadits shohih diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim)
Dari Sahl bin sa'ad bahwa Rasulullah bersabda,"Umatku masih tetap berada di sunnah ku selama mereka tidak menunda-nunda buka puasa sampai munculnya bintang."(hadits shohih diriwayatkan oleh ibnu hibban)
dan banyak hadits lainnya antara lain dari Abu Hurairah dan sahabat lain.
Menyegerakan berbuka berarti menyalahi orang-orang sesat lagi mendapat murka.
Di sunnahkan berbuka puasa dengan ruthab (kurma basah:segar) bila tidak ada dengan kurma kering dan bila tidak menjumpai keduanya Rasulullah berbuka dengan air.
Sesungguhnya saat berbuka dan sahur adalah waktu-waktu mustajabnya suatu do'a, maka panjatkanlah do'a diwaktu-waktu ini.
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda :"Ada 3 do'a yang dikabulkan,yakni doa orang yang berpuasa,do'a orang yang dizhalimi,dan do'a orang yang sedang dalam perjalanan".
dan do'a yang dipanjatkan itu dibaca ketika berbuka puasa.

No comments:

Post a Comment