Ahlussunnah Search Engine :

Loading

Sunday, November 7, 2010

Bagaimana dengan amalan orang gila?

ustadz abu haidar (dg sedikit edit)

Apakah orang gila bila mati masuk surga atau neraka? bagaimana dengan amalan mereka sebelum gila?

Untuk ini diperinci kapan dia gila.
1.Bila dia gila dari lahir :
Maka dia sama dengan mati dalam keadaan masih kecil,artinya mati dalam keadaan tidak mukallaf (dibebani syari'at).
2.Bila sebelum gila dia sempat waras,kemudian di usia dewasa dia gila.
Maka ketika warasnya dia terkena kewajiban agama,dan ketika dia gila dia dalam keadaan tidak mukallaf(dikenakan beban syari'at).Jadi wallahu a'lam yang dihisab adalah amalan sebelum gila.Jadi bila sebelum gila dia adalah seorang yang taat dalam agama insya Allah,Allah akan mengganjarnya dengan pahala dan mungkin akan dimasukan kedalam surga,tapi bila dia seorang pendosa sebelum gilanya maka mungkin akan dimasukkan Allah kedalam neraka.
3.Adapun orang yang kadang gila terkadang waras.
Sering kita temui seseorang yang dalam jangka waktu tertentu dia waras tapi saat beberapa waktu berikutnya kita temui dia dalam keadaan tidak atau kurang waras. Maka ketika waras dia dihitung amalannya atau dengan kata lain dia terkena beban syari'at,sedang bila dalam keadaan tidak waras maka dia tidak dijatuhi beban syari'at (mukallaf).Wallahu A'lam.

No comments:

Post a Comment